JZKT-1 Захранващо устройство за прежда

  • Резервни части за плетена машина Keep Tension Feeder Jzkt-1

    Резервни части за плетена машина Keep Tension Feeder Jzkt-1

    JZKT-1 Keep tension fiber feeder е тип захранващо устройство за водач на прежда за разделяне на намотка, което е предназначено за подаване както на еластични, така и на нееластични прежди при постоянно напрежение в машината за сплитане или стан.Сензорът измерва напрежението на преждата и съответно регулира скоростта на подаване.Необходимата прежда

    нивата на напрежение могат да бъдат предварително зададени с помощта на клавиатурата.И екранът на дисплея показва действителни и предварително зададени стойности за опън на преждата в cN и текущата скорост на преждата в m/min.